İşe İade Davası

İşe iade davası, geçerli bir neden olmaksızın işten çıkartılan işçinin, aynı işine yeniden başlamayı talep ettiği bir dava türüdür. İş güvencesi hükümleri uyarınca açılabilen bu davanın amacı; işçinin tek geçim kaynağı olduğu kabul edilen işini, işverenin keyfi feshi sonucu kaybetmesini önlemektir. Nitekim İş Kanunu md. 18 ile işverenin iş sözleşmesini fesih hakkı sınırlandırılmış ve işçi [...]

2018-08-02T16:19:20+00:00 30 Temmuz 2018|İş Hukuku|2 Yorum

Nafaka Ödememe Suçu

Günümüzde boşanma davası ile birlikte taraflar boşanacağı kişiden nafaka talebinde bulunabilmektedir. Bununla birlikte her ne kadar mahkemeler tarafından nafaka ödeneceğine ilişkin kararlar verilse de, nafaka ödeyecek kişiler tarafından ödemeler zamanında yapılmamakta veya hiç ödeme yapılmamaktadır. Bu kapsamda nafakaya ihtiyacı bulunan kişilerin ödemeleri zamanında veya hiç alamaması nedeniyle oluşan mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi amacıyla “Nafakaya İlişkin Kararlara [...]

2018-08-06T17:19:59+00:00 26 Temmuz 2018|İcra Ceza Hukuku|Yorum yok

Anlaşmalı Boşanma

Anlaşmalı Boşanma Davası Anlaşmalı boşanma, boşanma kararı vermiş olan eşlerin, uzun ve maddi/manevi açıdan yıpratıcı çekişmeli boşanma sürecinin aksine daha kolay ve hızlı boşanmalarına olanak sağlayan hukuki yol olarak karşımıza çıkmaktadır. Türk Medeni Kanunu’nun 166. maddesinde düzenlenen bu prosedürün temelinde; evlilik birliğinin temelden sarsıldığının kabulü yatar. Zira eşler ortak ve hür iradeleri ile evlilik birliğinin [...]

2018-08-02T16:25:14+00:00 23 Temmuz 2018|Aile Hukuku|Yorum yok

Paylı Mülkiyet Nedir?

Paylı mülkiyet bir diğer ifade ile müşterek mülkiyet Türk Medeni Kanunu’nun 688. Maddesinde düzenlenmiştir. İlgili maddeye göre paylı mülkiyette birden çok kimse, maddî olarak bölünmüş olmayan bir şeyin tamamına belli paylarla maliktir. Örneğin bir gayrimenkulun tapusunun %60 hissesinin A kişisine, %40 hissesinin ise B kişisine ait olduğu durumlarda paylı mülkiyetin varlığından söz edilebilir. Paylı mülkiyette, [...]

2018-08-02T16:34:28+00:00 20 Temmuz 2018|Eşya Hukuku|Yorum yok

İştirak Nafakası

İştirak nafakası nedir? Türk hukukunda çocuk üzerinde ana ve baba ortak velayet hakkına sahiptir. Başka bir deyişle, evlilik birliği içerisinde velayet hakkını ana ve baba birlikte kullanmaktadır. Ancak evlilik birliğinin ortadan kalkması, yani boşanma durumunda; ana ve babanın çocuğun velayetini ortak bir şekilde kullanması hukuken mümkün değildir. Dolayısıyla eşler boşanırken velayet hakkı ana veya babadan [...]

2018-08-06T17:29:49+00:00 16 Temmuz 2018|Aile Hukuku|Yorum yok

Anonim Şirketlerde Genel Kurul Kararlarının İptali

Anonim şirketlerde genel kurul kararlarının iptal davası pay sahiplerinin şirketin çoğunluğuna karşı koyabilmesini sağlayan bir dava türü olarak uygulamada sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Genel kurul kararlarına karşı iptal davası, Türk Ticaret Kanunu’nda belirtilen kişilerce belirlenen iptal sebepleri doğrultusunda açıldığında, davayı gören mahkemelerce kabul edilmekte ve dava konusu karar iptal edilmektedir. Böylelikle kanuni koşulların oluşması durumunda, anonim ortak [...]

2018-08-02T16:33:36+00:00 12 Temmuz 2018|Ticaret Hukuku|Yorum yok

İsim Değiştirme Davası

Bireylerin toplumda tanınma aracı olan ve kişiliği ile bütünleşen isimlerini değiştirebilmesi, bir kişilik hakkı olarak karşımıza çıkmaktadır. Zira kişi, doğumdan sonra başkaları tarafından belirlenen ancak kendisinin seçim noktasında müdahale edemediği ismini her zaman kabul edememektedir. Bu durum, bazen isimlerin herhangi bir anlam taşımamasından, bazen kötü/gülünç şekilde veya zor biçimde telaffuz edilmesinden bazen ise farklı bir [...]

2018-08-02T16:38:04+00:00 8 Temmuz 2018|Kişiler Hukuku, Özel Hukuk|7 Yorum

İş Davalarında Zorunlu Arabuluculuk

İşverenler ve işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumlulukları 4857 sayılı İş Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kapsamda işveren ve işçi arasında bir uyuşmazlık olması durumunda İş Kanunu hükümleri dikkate alınacaktır. Genel olarak iş davası kapsamında; işçinin kıdem tazminatı, ihbar tazminatı gibi tazminat alacaklarının yanı sıra, işvereninden fazla mesai, ulusal bayram genel tatil, asgari [...]

2018-08-02T17:04:08+00:00 5 Temmuz 2018|İş Hukuku|Yorum yok

Kıdem Tazminatı

Kıdem tazminatı nedir? En temel tanımıyla kıdem tazminatı; kanun tarafından belirlenen asgari bir çalışma süresini dolduran işçinin iş akdi yine kanunda sayılan nedenlerle son bulduğunda, işveren tarafından yapılması gereken bir ödemedir. Kıdem tazminatı şartları 1-) İş Kanununa Tabi Bir Hizmet Sözleşmesinin Varlığı Hizmet sözleşmesi, bir tarafın diğerine bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafınsa buna karşılık [...]

2018-08-02T16:53:03+00:00 2 Temmuz 2018|İş Hukuku|2 Yorum
WhatsApp Hemen Ara
error: Emeğe Saygı...

Shell İndir Oyun Hileleri