Yeni Konkordato Düzenlemesi

7101 sayılı İcra ve İflâs Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında iflas erteleme yürürlükten kaldırılmış ve konkordato 2018 yılında yeniden düzenlenmiştir. Bu kapsamda, gerek iflas erteleme kurumunun yürürlükten kalkması, gerek ise yeni düzenlemeler yapılmasından dolayı konkordato sıklıkla başvurulan bir yol haline gelmiştir. İflas erteleme ile kıyaslandığında alacaklıların haklarını daha fazla ön planda [...]

2018-09-18T12:38:38+00:00 27 Ağustos 2018|İflas Hukuku|4 Yorum

Ticareti Usulsüz Terk Suçu

Ticareti terk suçu veya ticareti usulsüz terk suçu olarak tanımlanan bu suç 2004 sayılı İcra İflas Kanununda düzenlenmiştir. Bu kapsamda ticareti terk eden bir tacirin, 15 gün içinde bu durumu bulunduğu ticaret siciline bildirmesi ve bütün aktif ve pasifi ile alacaklılarının isim ve adreslerini gösteren bir mal beyanında bulunması gerekmektedir. Tacir, ilgili maddede belirtildiği şekilde mal [...]

2018-08-26T16:04:38+00:00 20 Ağustos 2018|İcra Ceza Hukuku|Yorum yok

İş Kazası Nedeniyle Tazminat Davası

Bir iş kazası meydana geldiğinde başvurulacak ve sorumluluğu doğacak ilk kurum Sosyal Güvenlik Kurumu’dur. Sosyal Güvenlik Kurumu aşağıda ayrıntısı ile açıklayacağımız şartların bulunması halinde iş kazası geçiren sigortalılara geçici iş göremezlik ödeneği, sürekli iş göremezlik ödeneği ve ölüm halinde kalan hak sahiplerine gelir bağlamaktadır. Ancak sigorta tarafından yapılan ödemeler çoğu zaman sigortalı işçinin veya hak [...]

2018-08-18T15:43:29+00:00 18 Ağustos 2018|İş Hukuku|Yorum yok

İflas İstememe Suçu

Ticari hayatta şirketten alacaklı olan gerçek veya tüzel kişiler alacaklıkları zaman zaman tahsil edememekte ve bu kapsamda büyük bir mağduriyet yaşayabilmektedir. Alacaklıların yasal takip yolları neticesinde alacaklarını tahsil edemedikleri veya yasal takip yollarının sonuçsuz kalmasının önüne geçilebilmesi amacıyla düzenlenen “şermaye şirketininin iflasını istememe suçu” veya “iflası bildirmeme suçu” olarak tanımlanan bu suç tipi, ticareti terk [...]

2018-08-13T10:26:26+00:00 13 Ağustos 2018|İcra Ceza Hukuku|Yorum yok

Zina Nedeniyle Boşanma Davası

Türk hukukunda zina, evli bir erkeğin karısından başka bir kadınla veya evli bir kadının kocasından başka bir erkekle kurduğu cinsel ilişki olarak tanımlanmış ve özel bir boşanma nedeni olarak TMK madde 161’de düzenlenmiştir. İşbu hüküm uyarınca;” Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir.” Nitekim eşler, hukuki olarak da birbirine sadık kalmak ile yükümlü [...]

2018-08-11T14:40:23+00:00 9 Ağustos 2018|Aile Hukuku|Yorum yok

Çek İptal Davası

Çekin zayi olması ne demektir? Kıymetli evrak niteliğinde olan çek, çalınma, yanma, kaybolma, yırtılma gibi bir takım sebeplerle kullanılamaz hale gelebilir. Çekin kullanılamaz hale geldiği bu durumlar, hukuk sistemi içerisinde “çekin zayi olması” şeklinde adlandırılmaktadır. Bir çek zayi olduğunda, çekin içerdiği hak varlığını devam ettirir, ancak bu hak senetten ayrı olarak ileri sürülemez. Kısacası, çek [...]

2018-09-13T11:35:13+00:00 6 Ağustos 2018|Ticaret Hukuku|8 Yorum

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi

Ölünceye kadar bakma sözleşmeleri taraflar arasında edimler dengesi sağlayan ve Türk Hukuku’nda uygulanan bir sözleşme türü olduğundan günlük hayatta sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Ölünceye kadar bakma sözleşmesi yasal olarak 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 527. maddesi ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 611 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. Bu sözleşme türünde taraflardan biri bakım alacaklısı, diğeri ise [...]

2018-08-02T16:18:27+00:00 2 Ağustos 2018|Özel Hukuk|Yorum yok
WhatsApp Hemen Ara
error: Emeğe Saygı...

Shell İndir HackLink w4rezm Oyun Hileleri