Anonim Şirketler Genel Kurulu’nda Toplantı Yetersayıları

Anonim şirketlerde genel kurul şirketin en önemli organlarından biridir. Genel kurul fiziken toplanabileceği gibi elektronik ortamda genel kurul yapılabilmesi de mümkündür. Bu kapsamda yapılan genel kurulların geçerli kabul edilebilmesi için, Türk Ticaret Kanununda belirlenen toplantı yeter sayılarına uyulması gerekmektedir. Ayrıca önemle belirtmek gerekir ki Türk Ticaret Kanununda belirtilen genel kurul toplantı yeter sayıları toplantı süresi [...]

2018-10-12T20:38:15+00:00 26 Eylül 2018|Ticaret Hukuku|Yorum yok

Alacaklısını Zarara Uğratmak Kastıyla Mevcudunu Eksiltme Suçu

Alacaklı gerçek veya tüzel kişiler tarafından icra hukukunda belirtilen usullere göre yapılan takiplerde zaman zaman, borçlunun hileli davranışlarla mal kaçırması, kendi malını telef etmesi gibi durumlardan dolayı sonuç elde edilememektedir. Bu şekilde alacaklının, borçlunun hileli davranışları neticesinde zarara uğramasının önüne geçilmesi için “Alacaklısını Zarara Uğratmak Kastıyla Mevcudunu Eksiltme Suçu” veya “Alacaklıdan Mal Kaçırma Suçu” olarak [...]

2018-09-20T10:10:59+00:00 20 Eylül 2018|İcra Ceza Hukuku|Yorum yok

İşverenin Haklı Nedenle Fesih Hakkı

İşverenin haklı nedenle fesih hakkı En temel anlamıyla fesih, iş sözleşmesinin tek taraflı bir irade beyanıyla sona ermesidir. Bu irade beyanı; süreli ve derhal olmak üzere iki şekilde karşımıza çıkmaktadır. Süreli fesih söz konusu olduğunda, iş sözleşmesini geçerli bir nedenden ötürü feshetmek isteyen işveren, durumu belirli bir süre önceden işçiye bildirir ve kanunda belirtilen bildirim [...]

2018-09-18T12:06:07+00:00 17 Eylül 2018|İş Hukuku|Yorum yok

Boşanmada Maddi Tazminat

Tazminat, boşanmanın maddi sonuçlarından biri olup boşanmanın eki niteliği taşımaktadır. Bu kapsamda, mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen eş, diğer kusurlu eşten maddi tazminat talebinde bulunabilecektir. Boşanmada maddi tazminat şartları nelerdir? Öncelikle taraflardan birinin diğerinden maddi tazminat talebinde bulunması gerekmekte olup hakim kendiliğinden maddi tazminata hükmedemez. Maddi tazminat talebi boşanma davası içerisinde, dava dilekçesi, cevap [...]

2018-09-13T16:17:36+00:00 13 Eylül 2018|Aile Hukuku|Yorum yok

Karşılıksız Çekte Hapis Cezası

Karşılıksız çekte hapis cezası, 2016 yılında Çek Kanunu’nda yapılan yeni düzenlemeler doğrultusunda sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Ticari hayatta da diğer kambiyo senetlerine göre daha fazla kullanılan çek, düzenleme yerine göre farklı sürelerde bankalara ibraz edilebilmekte, ancak çekin karşılığının bulunmadığı durumlarda alacaklı icra takibinin dışında farklı hukuki yollara da başvurabilmektedir. Bu kapsamda çekin ödenmediği durumlarda alacaklı karşılıksız [...]

2018-09-11T14:56:05+00:00 10 Eylül 2018|İcra Ceza Hukuku, Ticaret Hukuku|12 Yorum

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi

Günümüzde konut ihtiyacının sürekli olarak artış göstermesi, yeni yerleşim yerlerinin imara açılması, ekonomik ve sosyal ihtiyaçlar arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin günlük hayatta sıklıkla karşımıza çıkmasına neden olmaktadır. Bununla birlikte, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi neticesinde toprak sahiplerinin birden fazla daire elde etmesi bir yatırım olarak düşünülmekte ve arsa sahiplerinin ilgili sözleşmeye istinaden genellikle bir [...]

2018-09-07T09:44:41+00:00 6 Eylül 2018|Eşya Hukuku|Yorum yok

İş Hukukunda İbraname

İbraname nedir? İbra sözleşmesi; alacaklının alacak hakkından vazgeçmesini ve bu kapsamda borçlunun borçtan kurtulmasını sağlayan bir sözleşme türüdür. Uygulamada “ibraname”, “ibra senedi”, “ibra belgesi”, “ibra yazısı” olarak adlandırılan belgelerin her biri niteliği itibariyle ibra sözleşmesidir. Yüksek mahkeme de, yerleşik kararlarında ibra sözleşmesine “ibraname” ismi ile yer vermektedir. İbraname, işverenin işçiye olan borcunu ödediğini ispatlayan belge niteliği taşımaktadır. İş [...]

2018-09-04T21:07:25+00:00 4 Eylül 2018|İş Hukuku|Yorum yok
WhatsApp Hemen Ara
error: Emeğe Saygı...

Shell İndir HackLink w4rezm Oyun Hileleri