Anlaşmalı Boşanma

Anlaşmalı Boşanma Davası

Anlaşmalı boşanma, boşanma kararı vermiş olan eşlerin, uzun ve maddi/manevi açıdan yıpratıcı çekişmeli boşanma sürecinin aksine daha kolay ve hızlı boşanmalarına olanak sağlayan hukuki yol olarak karşımıza çıkmaktadır. Türk Medeni Kanunu’nun 166. maddesinde düzenlenen bu prosedürün temelinde; evlilik birliğinin temelden sarsıldığının kabulü yatar. Zira eşler ortak ve hür iradeleri ile evlilik birliğinin sona ermesine karar verip, boşanmanın sonuçları üzerinde mutabık kaldıklarında, evlilik birliğinin devamı kendileri için katlanılamaz bir hal almış demektir. Ancak boşanma kararı veren çiftler herhalde anlaşmalı olan bu yola başvuramamakta, kanun tarafından aranan şartların varlığı halinde anlaşmalı boşanma prosedürü işleyebilmektedir.

Anlaşmalı boşanma şartları 

 • Evliliğin en az bir yıl sürmüş olması

Anlaşmalı boşanma davasının görülebilmesi için ilk koşul evliliğin en az bir yıl devam etmiş olmasıdır. Söz konusu bir yıllık süre evlilik birliğinin kurulduğu resmi nikah tarihinden itibaren başlamaktadır.

 • Eşlerin boşanmak üzere birlikte başvurmaları veya bir eşin açtığı davayı diğerinin kabul etmesi

Anlaşmalı boşanma prosedürünün diğer şartı ise tarafların özgür iradeleri ile boşanma ve ferileri konusunda müşterek olarak anlaşmış olmalarıdır. Önemli olan eşlerin boşanma konusunda iradelerinin birleşmesidir. Artık tarafların boşanma sebeplerine ilişkin olayları ve gerekçelerini mahkemeye açıklamalarına gerek yoktur. Eşler ya boşanmak amacıyla mahkemeye birlikte başvurmalı ya da bir eşin açtığı davaya diğerinin kabulü sağlanmalıdır.

 • Hâkimin tarafları bizzat dinlemesi

Kanun hükmü gereği hakim duruşma yaparak, takdir yetkisi dahilinde, tarafların boşanma iradelerinin özgür irade ürünü olup olmadığını değerlendirmek zorundadır. Belirtildiği üzere hakim burada boşanma talebinin dayanağı olguları araştırmayıp iradeyi sakatlayan hallerin varlığı hususunda inceleme yapacaktır. Hakim eşleri aynı celsede dinleyebileceği gibi ayrı celselerde de dinleyebilmektedir.

 • Boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda tarafların yapmış oldukları anlaşmanın hakim tarafından uygun bulunması

Anlaşmalı boşanma sözleşmesi

Yukarıda sayılan yasal şartların sağlanması halinde mutabakata varılan tüm hususların belirtildiği bir anlaşmalı boşanma protokolü düzenlenerek her iki eş tarafından imzalanır. İş bu protokolün aslı, anlaşmalı boşanma talepli dava dilekçesi ile birlikte mahkemeye sunulmaktadır.

Taraflar arasında düzenlenen bu protokolde;

 • Tarafların boşanma konusundaki irade ve istekleri,
 • Boşanmanın mali sonuçları,
 • Çocukların velayeti,
 • Maddi/manevi tazminat,
 • Nafaka,
 • Mal paylaşımı,
 • Velayet kendisine bırakılmayan eşin çocukla kuracağı kişisel ilişki gibi konularda, taraflar ortak iradeleri ile serbestçe karar verebilmektedir.

Ancak protokolde düzenlenen bu hususların hakim tarafından onaylanması gerekir. Hakim tarafından onaylanmayan hususlarda hakim tarafların kabulü ile resen düzenleme yapabilecektir.

Anlaşmalı boşanma taraflardan biri gelmezse

Dava açıldığında mahkeme tarafından bir duruşma günü belirlenir. Bu duruşmada her iki tarafın da hazır bulunması gerekmektedir. Zira Türk Medeni Kanunu gereği, hakimin tarafları bizzat dinleyerek boşanma iradelerini serbestçe açıkladıklarına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilen protokolü uygun bulması şarttır. Boşanma davasında davalı duruşmaya gelmezse, iki tarafta gitmezse,  anlaşmalı boşanmadan davacının vazgeçmesi halinde veya  taraflardan biri vazgeçerse dava çekişmeli boşanma davasına dönüşmektedir.

Anlaşmalı boşanma 1 günde biter mi?

Yukarıda belirtilen yasal şartların oluşması, taraflar arasında düzenlenen protokolün hakim tarafından onaylanması ve tarafların ikisinin de belirlenen duruşma gününde mahkemede hazır bulunması halinde; hakim ilk celsede tarafların boşanmasına karar vermektedir.

Anlaşmalı boşanma süreci

Hakimin duruşma sırasında vermiş olduğu kısa boşanma kararından sonra gerekçeli karar yazılarak taraflara tebliğe çıkartılır.  Gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren ise 15 günlük istinaf süreci başlayacaktır.  Tarafların protokol ile karşılıklı olarak istinafa başvuru haklarından feragat etmeleri kararın kesinleşmesi süresini kısaltır. Boşanma kararı kesinleştikten sonra ise karar tarafların nüfus kayıtlarına işlenmek üzere nüfus müdürlüğüne gönderilir.

Anlaşmalı boşanma ücreti

Anlaşmalı boşanmada bilirkişi, tanık gibi ispat araçlarının kullanılmaması ve çok daha hızlı bir yargılama yapılması nedeniyle çekişmeli boşanmaya göre daha az maliyetlidir. Ancak her davada olduğu gibi mahkeme tarafından başvuru harcı ve gider avansı, avukat marifetiyle takip edilmesi halinde de avukat tarafından vekalet ücreti alınmaktadır. Boşanma davası harç ücreti ve avukatlık vekalet ücreti hususunda ayrıntılı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Avukatsız anlaşmalı boşanma

Taraflar anlaşmalı boşanma davasını avukat olmaksızın açmaları mümkündür. Ancak, hakim tarafından boşanma kararı verildikten sonra kararın kesinleştirme sürecinin kısalması, tarafların hukuken hak kaybına uğramalarının önlenmesi ve boşanma proserüdünün en kısa ve sağlıklı bir şekilde yönetilebilmesi için bir avukattan yardım alınması önem arz etmektedir. Kaldı ki her olaya uyarlanabilecek bir anlaşmalı boşanma dilekçesi örneği düzenlemek hukuken mümkün değildir. Zira her olayda farklı hukuki nedenler, farklı talepler ve farklı somut olgular bulunmaktadır.

2018-08-02T16:25:14+00:00 23 Temmuz 2018|Aile Hukuku|Yorum yok

Yorum Yap

WhatsApp Hemen Ara
error: Emeğe Saygı...