About admin

Bu Üye henüz herhangi bir bilgi doldurmadı.
So far admin has created 30 blog entries.

Şantaj Suçu ve Cezası

Şantaj Nedir? Şantaj kelime anlamı olarak para veya herhangi bir çıkar sağlamak amacıyla bir kimseyi, kendisiyle ilgili lekeleyici, gözden düşürücü bir haberi yayma ve açığa çıkarma tehdidi ile korkutma anlamına gelmektedir. Ancak bu geniş anlamının dışında hukuki anlamda şantaj suçu veya şantaj yapmak ancak belirli türdeki hareketlerle mümkündür. Şantaj suçu ile korunan hukuki değer nedir? [...]

2018-11-26T20:04:44+00:00 26 Kasım 2018|Ceza Hukuku|Yorum yok

Hakaret Suçu ve Cezası

Hakaret Nedir? Hakaret sözlük anlamı olarak “Onur kırma, küçültücü söz veya davranış” şeklinde tanımlanmaktadır. Hukuki anlamda ise bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat etmek veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldırmak fiili hakaret olarak kabul edilmektedir. Nitekim herkes şeref ve haysiyete sahip olup [...]

2018-10-30T20:20:36+00:00 30 Ekim 2018|Ceza Hukuku|Yorum yok

Cinsel Saldırı Suçu

Cinsel saldırı suçu Cinsel saldırı suçu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ikinci kitabının kişilere karşı suçlar kısmında çocukların cinsel istismarı, reşit olmayanla cinsel ilişki ve cinsel taciz suçları ile birlikte 102. maddede düzenlenmiştir. İlgili kanun hükmü uyarınca; cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlal eden kişi, mağdurun şikayeti üzerine, beş yıldan on yıla kadar hapis [...]

2018-10-18T13:18:53+00:00 18 Ekim 2018|Ceza Hukuku|Yorum yok

Tehdit Suçu ve Cezası

Tehdit Nedir? Tehdit, sözlük anlamı olarak “Birinin gözünü korkutmak, gözdağı vermek” tabirleri ile ifade edilmektedir. Hukuki anlamda ise “Bir kimsenin başkasını ağır ve haksız bir zarara uğratacağını bildirmesi” olarak tanımlanabilir. Bu nedenle tehdit, Türk Ceza Kanunu'nun “Hürriyete Karşı Suçlar” başlıklı bölümünde suç olarak düzenlenmiştir. Tehdit suçu maddesi olan Türk Ceza Kanunu 106. Maddesi hükmü uyarınca; [...]

2018-10-12T20:34:29+00:00 12 Ekim 2018|Ceza Hukuku|Yorum yok

Kefalet Sözleşmesinin Geçerlilik Şartları

Kefalet sözleşmesi nedir? Kefalet sözleşmesi, kefilin alacaklıya karşı, borçlunun borcunu ifa etmemesinin sonuçlarından kişisel olarak sorumlu olmayı üstlendiği sözleşmedir. Bir diğer ifade ile kefalet sözleşmesi; borcunu alacaklıya ödemeyen alacaklının borçlarından kefilin sorumlu olduğu bir sözleşme türüdür. Kefalet sözleşmesinin tabi olduğu geçerlilik şartları nelerdir? a) Kefalet sözleşmesi yazılı olarak yapılmalıdır. Kefalet sözleşmesi, yazılı şekilde yapılmadıkça ve [...]

2018-10-05T13:12:13+00:00 5 Ekim 2018|Borçlar Hukuku, Özel Hukuk|Yorum yok

Anonim Şirketler Genel Kurulu’nda Toplantı Yetersayıları

Anonim şirketlerde genel kurul şirketin en önemli organlarından biridir. Genel kurul fiziken toplanabileceği gibi elektronik ortamda genel kurul yapılabilmesi de mümkündür. Bu kapsamda yapılan genel kurulların geçerli kabul edilebilmesi için, Türk Ticaret Kanununda belirlenen toplantı yeter sayılarına uyulması gerekmektedir. Ayrıca önemle belirtmek gerekir ki Türk Ticaret Kanununda belirtilen genel kurul toplantı yeter sayıları toplantı süresi [...]

2018-10-12T20:38:15+00:00 26 Eylül 2018|Ticaret Hukuku|Yorum yok

Alacaklısını Zarara Uğratmak Kastıyla Mevcudunu Eksiltme Suçu

Alacaklı gerçek veya tüzel kişiler tarafından icra hukukunda belirtilen usullere göre yapılan takiplerde zaman zaman, borçlunun hileli davranışlarla mal kaçırması, kendi malını telef etmesi gibi durumlardan dolayı sonuç elde edilememektedir. Bu şekilde alacaklının, borçlunun hileli davranışları neticesinde zarara uğramasının önüne geçilmesi için “Alacaklısını Zarara Uğratmak Kastıyla Mevcudunu Eksiltme Suçu” veya “Alacaklıdan Mal Kaçırma Suçu” olarak [...]

2018-09-20T10:10:59+00:00 20 Eylül 2018|İcra Ceza Hukuku|Yorum yok

İşverenin Haklı Nedenle Fesih Hakkı

İşverenin haklı nedenle fesih hakkı En temel anlamıyla fesih, iş sözleşmesinin tek taraflı bir irade beyanıyla sona ermesidir. Bu irade beyanı; süreli ve derhal olmak üzere iki şekilde karşımıza çıkmaktadır. Süreli fesih söz konusu olduğunda, iş sözleşmesini geçerli bir nedenden ötürü feshetmek isteyen işveren, durumu belirli bir süre önceden işçiye bildirir ve kanunda belirtilen bildirim [...]

2018-09-18T12:06:07+00:00 17 Eylül 2018|İş Hukuku|Yorum yok

Boşanmada Maddi Tazminat

Tazminat, boşanmanın maddi sonuçlarından biri olup boşanmanın eki niteliği taşımaktadır. Bu kapsamda, mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen eş, diğer kusurlu eşten maddi tazminat talebinde bulunabilecektir. Boşanmada maddi tazminat şartları nelerdir? Öncelikle taraflardan birinin diğerinden maddi tazminat talebinde bulunması gerekmekte olup hakim kendiliğinden maddi tazminata hükmedemez. Maddi tazminat talebi boşanma davası içerisinde, dava dilekçesi, cevap [...]

2018-09-13T16:17:36+00:00 13 Eylül 2018|Aile Hukuku|Yorum yok

Karşılıksız Çekte Hapis Cezası

Karşılıksız çekte hapis cezası, 2016 yılında Çek Kanunu’nda yapılan yeni düzenlemeler doğrultusunda sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Ticari hayatta da diğer kambiyo senetlerine göre daha fazla kullanılan çek, düzenleme yerine göre farklı sürelerde bankalara ibraz edilebilmekte, ancak çekin karşılığının bulunmadığı durumlarda alacaklı icra takibinin dışında farklı hukuki yollara da başvurabilmektedir. Bu kapsamda çekin ödenmediği durumlarda alacaklı karşılıksız [...]

2018-09-11T14:56:05+00:00 10 Eylül 2018|İcra Ceza Hukuku, Ticaret Hukuku|12 Yorum
Load More Posts
WhatsApp Hemen Ara
error: Emeğe Saygı...

Shell İndir HackLink w4rezm Oyun Hileleri