Alacaklısını Zarara Uğratmak Kastıyla Mevcudunu Eksiltme Suçu

Alacaklı gerçek veya tüzel kişiler tarafından icra hukukunda belirtilen usullere göre yapılan takiplerde zaman zaman, borçlunun hileli davranışlarla mal kaçırması, kendi malını telef etmesi gibi durumlardan dolayı sonuç elde edilememektedir. Bu şekilde alacaklının, borçlunun hileli davranışları neticesinde zarara uğramasının önüne geçilmesi için “Alacaklısını Zarara Uğratmak Kastıyla Mevcudunu Eksiltme Suçu” veya “Alacaklıdan Mal Kaçırma Suçu” olarak [...]

2018-09-20T10:10:59+00:00 20 Eylül 2018|İcra Ceza Hukuku|Yorum yok

Karşılıksız Çekte Hapis Cezası

Karşılıksız çekte hapis cezası, 2016 yılında Çek Kanunu’nda yapılan yeni düzenlemeler doğrultusunda sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Ticari hayatta da diğer kambiyo senetlerine göre daha fazla kullanılan çek, düzenleme yerine göre farklı sürelerde bankalara ibraz edilebilmekte, ancak çekin karşılığının bulunmadığı durumlarda alacaklı icra takibinin dışında farklı hukuki yollara da başvurabilmektedir. Bu kapsamda çekin ödenmediği durumlarda alacaklı karşılıksız [...]

2018-09-11T14:56:05+00:00 10 Eylül 2018|İcra Ceza Hukuku, Ticaret Hukuku|12 Yorum

Ticareti Usulsüz Terk Suçu

Ticareti terk suçu veya ticareti usulsüz terk suçu olarak tanımlanan bu suç 2004 sayılı İcra İflas Kanununda düzenlenmiştir. Bu kapsamda ticareti terk eden bir tacirin, 15 gün içinde bu durumu bulunduğu ticaret siciline bildirmesi ve bütün aktif ve pasifi ile alacaklılarının isim ve adreslerini gösteren bir mal beyanında bulunması gerekmektedir. Tacir, ilgili maddede belirtildiği şekilde mal [...]

2018-08-26T16:04:38+00:00 20 Ağustos 2018|İcra Ceza Hukuku|Yorum yok

İflas İstememe Suçu

Ticari hayatta şirketten alacaklı olan gerçek veya tüzel kişiler alacaklıkları zaman zaman tahsil edememekte ve bu kapsamda büyük bir mağduriyet yaşayabilmektedir. Alacaklıların yasal takip yolları neticesinde alacaklarını tahsil edemedikleri veya yasal takip yollarının sonuçsuz kalmasının önüne geçilebilmesi amacıyla düzenlenen “şermaye şirketininin iflasını istememe suçu” veya “iflası bildirmeme suçu” olarak tanımlanan bu suç tipi, ticareti terk [...]

2018-08-13T10:26:26+00:00 13 Ağustos 2018|İcra Ceza Hukuku|Yorum yok

Nafaka Ödememe Suçu

Günümüzde boşanma davası ile birlikte taraflar boşanacağı kişiden nafaka talebinde bulunabilmektedir. Bununla birlikte her ne kadar mahkemeler tarafından nafaka ödeneceğine ilişkin kararlar verilse de, nafaka ödeyecek kişiler tarafından ödemeler zamanında yapılmamakta veya hiç ödeme yapılmamaktadır. Bu kapsamda nafakaya ihtiyacı bulunan kişilerin ödemeleri zamanında veya hiç alamaması nedeniyle oluşan mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi amacıyla “Nafakaya İlişkin Kararlara [...]

2018-08-06T17:19:59+00:00 26 Temmuz 2018|İcra Ceza Hukuku|Yorum yok
WhatsApp Hemen Ara
error: Emeğe Saygı...

Shell İndir HackLink w4rezm Oyun Hileleri