İşverenin Haklı Nedenle Fesih Hakkı

İşverenin haklı nedenle fesih hakkı En temel anlamıyla fesih, iş sözleşmesinin tek taraflı bir irade beyanıyla sona ermesidir. Bu irade beyanı; süreli ve derhal olmak üzere iki şekilde karşımıza çıkmaktadır. Süreli fesih söz konusu olduğunda, iş sözleşmesini geçerli bir nedenden ötürü feshetmek isteyen işveren, durumu belirli bir süre önceden işçiye bildirir ve kanunda belirtilen bildirim [...]

2018-09-18T12:06:07+00:00 17 Eylül 2018|İş Hukuku|Yorum yok

İş Hukukunda İbraname

İbraname nedir? İbra sözleşmesi; alacaklının alacak hakkından vazgeçmesini ve bu kapsamda borçlunun borçtan kurtulmasını sağlayan bir sözleşme türüdür. Uygulamada “ibraname”, “ibra senedi”, “ibra belgesi”, “ibra yazısı” olarak adlandırılan belgelerin her biri niteliği itibariyle ibra sözleşmesidir. Yüksek mahkeme de, yerleşik kararlarında ibra sözleşmesine “ibraname” ismi ile yer vermektedir. İbraname, işverenin işçiye olan borcunu ödediğini ispatlayan belge niteliği taşımaktadır. İş [...]

2018-09-04T21:07:25+00:00 4 Eylül 2018|İş Hukuku|Yorum yok

İş Kazası Nedeniyle Tazminat Davası

Bir iş kazası meydana geldiğinde başvurulacak ve sorumluluğu doğacak ilk kurum Sosyal Güvenlik Kurumu’dur. Sosyal Güvenlik Kurumu aşağıda ayrıntısı ile açıklayacağımız şartların bulunması halinde iş kazası geçiren sigortalılara geçici iş göremezlik ödeneği, sürekli iş göremezlik ödeneği ve ölüm halinde kalan hak sahiplerine gelir bağlamaktadır. Ancak sigorta tarafından yapılan ödemeler çoğu zaman sigortalı işçinin veya hak [...]

2018-08-18T15:43:29+00:00 18 Ağustos 2018|İş Hukuku|Yorum yok

İşe İade Davası

İşe iade davası, geçerli bir neden olmaksızın işten çıkartılan işçinin, aynı işine yeniden başlamayı talep ettiği bir dava türüdür. İş güvencesi hükümleri uyarınca açılabilen bu davanın amacı; işçinin tek geçim kaynağı olduğu kabul edilen işini, işverenin keyfi feshi sonucu kaybetmesini önlemektir. Nitekim İş Kanunu md. 18 ile işverenin iş sözleşmesini fesih hakkı sınırlandırılmış ve işçi [...]

2018-08-02T16:19:20+00:00 30 Temmuz 2018|İş Hukuku|2 Yorum

İş Davalarında Zorunlu Arabuluculuk

İşverenler ve işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumlulukları 4857 sayılı İş Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu kapsamda işveren ve işçi arasında bir uyuşmazlık olması durumunda İş Kanunu hükümleri dikkate alınacaktır. Genel olarak iş davası kapsamında; işçinin kıdem tazminatı, ihbar tazminatı gibi tazminat alacaklarının yanı sıra, işvereninden fazla mesai, ulusal bayram genel tatil, asgari [...]

2018-08-02T17:04:08+00:00 5 Temmuz 2018|İş Hukuku|Yorum yok

Kıdem Tazminatı

Kıdem tazminatı nedir? En temel tanımıyla kıdem tazminatı; kanun tarafından belirlenen asgari bir çalışma süresini dolduran işçinin iş akdi yine kanunda sayılan nedenlerle son bulduğunda, işveren tarafından yapılması gereken bir ödemedir. Kıdem tazminatı şartları 1-) İş Kanununa Tabi Bir Hizmet Sözleşmesinin Varlığı Hizmet sözleşmesi, bir tarafın diğerine bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafınsa buna karşılık [...]

2018-08-02T16:53:03+00:00 2 Temmuz 2018|İş Hukuku|2 Yorum
WhatsApp Hemen Ara
error: Emeğe Saygı...

Shell İndir HackLink w4rezm Oyun Hileleri