Anonim Şirketler Genel Kurulu’nda Toplantı Yetersayıları

Anonim şirketlerde genel kurul şirketin en önemli organlarından biridir. Genel kurul fiziken toplanabileceği gibi elektronik ortamda genel kurul yapılabilmesi de mümkündür. Bu kapsamda yapılan genel kurulların geçerli kabul edilebilmesi için, Türk Ticaret Kanununda belirlenen toplantı yeter sayılarına uyulması gerekmektedir. Ayrıca önemle belirtmek gerekir ki Türk Ticaret Kanununda belirtilen genel kurul toplantı yeter sayıları toplantı süresi [...]

2018-10-12T20:38:15+00:00 26 Eylül 2018|Ticaret Hukuku|Yorum yok

Karşılıksız Çekte Hapis Cezası

Karşılıksız çekte hapis cezası, 2016 yılında Çek Kanunu’nda yapılan yeni düzenlemeler doğrultusunda sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Ticari hayatta da diğer kambiyo senetlerine göre daha fazla kullanılan çek, düzenleme yerine göre farklı sürelerde bankalara ibraz edilebilmekte, ancak çekin karşılığının bulunmadığı durumlarda alacaklı icra takibinin dışında farklı hukuki yollara da başvurabilmektedir. Bu kapsamda çekin ödenmediği durumlarda alacaklı karşılıksız [...]

2018-09-11T14:56:05+00:00 10 Eylül 2018|İcra Ceza Hukuku, Ticaret Hukuku|12 Yorum

Çek İptal Davası

Çekin zayi olması ne demektir? Kıymetli evrak niteliğinde olan çek, çalınma, yanma, kaybolma, yırtılma gibi bir takım sebeplerle kullanılamaz hale gelebilir. Çekin kullanılamaz hale geldiği bu durumlar, hukuk sistemi içerisinde “çekin zayi olması” şeklinde adlandırılmaktadır. Bir çek zayi olduğunda, çekin içerdiği hak varlığını devam ettirir, ancak bu hak senetten ayrı olarak ileri sürülemez. Kısacası, çek [...]

2018-09-13T11:35:13+00:00 6 Ağustos 2018|Ticaret Hukuku|8 Yorum

Anonim Şirketlerde Genel Kurul Kararlarının İptali

Anonim şirketlerde genel kurul kararlarının iptal davası pay sahiplerinin şirketin çoğunluğuna karşı koyabilmesini sağlayan bir dava türü olarak uygulamada sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Genel kurul kararlarına karşı iptal davası, Türk Ticaret Kanunu’nda belirtilen kişilerce belirlenen iptal sebepleri doğrultusunda açıldığında, davayı gören mahkemelerce kabul edilmekte ve dava konusu karar iptal edilmektedir. Böylelikle kanuni koşulların oluşması durumunda, anonim ortak [...]

2018-08-02T16:33:36+00:00 12 Temmuz 2018|Ticaret Hukuku|Yorum yok

Çekin Zorunlu Unsurları Nelerdir?

Çekte bulunması gereken zorunlu unsurlar nelerdir? Kambiyo senetlerinin bir türü olarak Türk Ticaret Kanunu 780. ve devamı maddelerinde düzenlenen çek, ticari hayatta sıklıkla kullanılan bir kıymetli evrak türüdür. Çek hukuki yapısı gereğince kanunen emre yazılı bir kıymetli evrak olarak tanımlanırken, niteliği gereği bir havale ilişkisidir. Bu kapsamda çek düzenlenirken üçlü bir ilişki ile karşılaşılmaktadır. Çeki [...]

2018-08-06T17:25:05+00:00 27 Haziran 2018|Ticaret Hukuku|Yorum yok
WhatsApp Hemen Ara
error: Emeğe Saygı...

Shell İndir HackLink w4rezm Oyun Hileleri